Otázka:

Aké sú pravidlá používania spojky „i“? Hlavne pri preklade z češtiny. V ktorých prípadoch sa „i“ preloží ako „aj“ a kedy ako „i“?

Heslá:

spojka i, spojka aj

Odpoveď:

Nemožno formulovať nijaké teoretické odporúčanie, kedy sa má spojka v českých textoch prekladať ako a kedy ako aj. V slovenčine sú priraďovacie spojky aj synonymá a vo väčšine kontextov sú zameniteľné. Odporúčame Vám preštudovať si významy a príklady používania spojok aj v slovenských lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnky.korpus.sk.


Otázka z 14. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spojka i