Otázka:

Ako je správne: "Tento týždeň upratuje rodina: Novotná, Uhrinovská, Bančejová" alebo "Tento týždeň upratuje rodina: Novotna, Uhrinovska, Bančejova"?

Heslá:

rodina Novotná

Odpoveď:

V slovných spojeniach typu rodina Novotná, rodina Uhrinovská či rodina Bančejová sa píše na konci dlhé á, pretože nejde o tvar privlastňovacieho prídavného mena (čia rodina?), ale o podobu priezviska ako v prípade ženského priezviska pani Novotná, pani Uhrinovská či pani Bančejová.


Otázka z 14. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Novotná