Otázka:

Je správne napísaná táto veta: Získajte neobmedzený online prístup k filmom a seriálom, nie len z produkcie HBO"?

Heslá:

nielen

Odpoveď:

Vo vete Získajte neobmedzený online prístup k filmom a seriálom nielen z produkcie HBO sa nepíše čiarka. Priraďovacia spojka nielen je jednoslovná, t. j. píše sa spolu.


Otázka z 14. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nielen