Otázka:

Aký je správny názov ulice: Ústianska, Ústianská alebo Ustianská?

Heslá:

Ústie, Úsťanská ulica

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené z geografického názvu Ústie má podobu úsťanský. To znamená, že názov ulice má znieť Úsťanská ulica. Dodržiava sa tu pravidlo o rytmickom krátení, podľa ktorého po dlhej slabike nasleduje krátka, preto ostatné tvary, ktoré uvádzate, nie sú korektné.


Otázka z 14. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ústie