Otázka:

Počas olympiády som si všimol na televíznej obrazovke nápis "jednotlivkyne ženy". Je slovo jednotlivkyne spisovné?

Heslá:

jednotlivkyne, jednotlivci

Odpoveď:

O existencii a spisovnosti slova jednotlivkyňa ste sa mohli presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.savba.sk. Popri spojení jednotlivkyne ženy však nepovažujeme pri pomenúvaní kategórií za nesprávne ani spojenie jednotlivci ženy, v ktorom sa slovo jednotlivec používa v mužskom rode ako zástupné všeobecné pomenovanie kategórie, v ktorej súťažia jednotliví športovci (nie dvojice ani kolektívy), a slovom ženy sa ďalej spresňuje kategória jednotlivcov.

 


Otázka z 13. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jednotlivkyne