Otázka:

Je správne Paštúnska aleja alebo Paštúnska alej?

Heslá:

alej, aleja, Pajštúnska alej/aleja

Odpoveď:

 

 

V príručkách s kodifikačnou platnosťou, t. j. v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, sa uvádza pomenovanie cesty lemovanej z oboch strán stromami iba v podobe aleja. V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) sa však už uvádzajú dve podoby – alej aleja ako rovnocenné a spisovné výrazy.

V spojení Paštúnska aleja/alej však vyvoláva otázky použitie prídavného mena paštúnsky, ktoré sa v slovenčine používa ako vzťahové prídavné meno utvorené od názvu afganského etnika Paštúni (resp. aj v podobe Paštuni – paštunský). Ak ste mali na mysli pomenovanie developerského projektu v blízkosti hradu Pajštún, v súvislosti s ním sa používajú v jazykovej praxi obe pomenovania Pajštúnska aleja aj Pajštúnska alej, pričom na oficiálnej webovej stránke uvádzajú podobu Pajštúnska alej, ktorú možno považovať za oficiálny názov projektu.


Otázka z 13. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu alej