Otázka:

Je pravda, že názov hadov rodu Lampropeltis môže mať podoby koralovka, hadiarka či štíhlovka?

Heslá:

Lampropeltis, koralovka, hadiarka, štíhlovka

Odpoveď:

Ako uvádzate vo svojom e-maile, pri názvoch hadov rodu Lampropeltis sa stretávame s tromi podobami – koralovka, hadiarka a štíhlovka, pričom z jazykového hľadiska nemožno odmietnuť žiadnu z nich. V novšej publikácii Zoologický slovník. Plazy – Reptilia, ktorú vydala Univerzita Komenského v Bratislave (Prírodovedecká fakulta UK) v r. 2006, sa uvádza názov hada z rodu užovkovitých koralovka čiernobiela – Lampropeltis getula. Podrobnejšie informácie o fungovaní ďalších názvov – hadiarka štíhlovka –, resp. o ich terminologickej platnosti, Vám môžu poskytnúť len prírodovedci. 


Otázka z 02. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lampropeltis