Otázka:

V mene Origenes sa píše dlhá samohláska na začiatku?

Heslá:

Origenes

Odpoveď:

Vo vlastnom mene Origenes sa nepíše dlhá samohláska ó.


Otázka z 18. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Origenes