Otázka:

Je pre slovenčinu prirodzené častejšie používanie trpného tvaru slova?

Heslá:

trpný tvar

Odpoveď:

Časté používanie trpných tvarov je pre slovenčinu neprirodzené, tam, kde je to možné, odporúčame uprednostniť aktívne tvary.


Otázka z 18. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trpný tvar