Otázka:

Akú podobu má privlastňovacie prídavné meno z mena Rachel?

Heslá:

Rachel/Rachelina

Odpoveď:

Privlastňovacie prídavné meno utvorené zo ženského rodného mena Rachel má podobu Rachelina (v ženskom rode).


Otázka z 18. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rachel/Rachelina