Otázka:

Aké zámeno mám použiť vo vete Počas 45 rokov môjho života som nepochyboval?

Heslá:

môj, svoj

Odpoveď:

Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, sa použije zámeno svoj, lebo privlastňovací vzťah sa týka podmetu – Počas 45 rokov svojho života som nepochyboval...


Otázka z 25. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu môj