Otázka:

Je spojenie s opakovateľne plniteľnou kyslíkovou fľašou správne?

Heslá:

opakovateľne, opätovne, opakovane, viacnásobne

Odpoveď:

Namiesto slova opakovateľne v spojení s opakovateľne plniteľnou kyslíkovou fľašou odporúčame použiť niektorú z prísloviek opätovne, opakovane alebo viacnásobne – s opakovane/opätovne/viacnásobne plniteľnou kyslíkovou fľašou.


Otázka z 22. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opakovateľne