Otázka:

Existuje pravidlo pre datív plurálu vzoru "dlaň"? Niekedy je tam koncovka -iam (lodiam), niekedy -am (lekárňam, tlačiarňam).

Heslá:

elektrárňam

Odpoveď:

Prípony -iam, -iach v datíve a v lokáli plurálu podstatných mien vzoru dlaň sa skracujú na -am, -ach vtedy, keď nasledujú po dlhej slabike, napr. elektráreň – k elektrárňam, v elektrárňach; lekáreň – k lekárňam, v lekárňach; tlačiareň – k tlačiarňam, v tlačiarňach. To znamená, že pri tvorení daných tvarov sa dodržiava pravidlo o rytmickom krátení.

  


Otázka z 13. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu elektrárňam