Otázka:

Akú predložku mám použiť v spojení násadce na biopsiu pre abdominálnu sondu?

Heslá:

násadec, rúčka, rukoväť, nadstavec

Odpoveď:

V spojení násadce na biopsiu na abdominálnu sondu odporúčame použiť účelovú  predložku na a slovo násadec nahradiť slovom rúčka, rukoväť alebo nadstavec.


Otázka z 22. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu násadec