Otázka:

Aký výraz mám použiť vo význame hnisavý zápal žliazky na očnom viečku?

Heslá:

jačmeň

Odpoveď:

Vo význame „hnisavý zápal žliazky na očnom viečku“ sa v slovenčine ustálene používa slovo jačmeň. Slovo zrno sa v rovnakom význame používa v češtine v slovnom spojení ječné zrno.


Otázka z 11. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jačmeň