Otázka:

Je správne sloveso "nahlásiť"? Nemalo by to byť "oznámiť"?

Heslá:

nahlásiť

Odpoveď:

Slovesá nahlásiť oznámiť sú vo význame „dať na vedomie“ synonymné.


Otázka z 12. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nahlásiť