Otázka:

Ako mám určiť rod skratky MOV?

Heslá:

MOV, rod iniciálovej skratky

Odpoveď:

Pri určovaní rodu iniciálovej skratky viacslovného názvu sa vychádza z určujúceho podstatného mena. V prípade skratky MOV (Medzinárovný olympijský výbor) je to podstatné meno mužského rodu výbor – MOV potrestal...


Otázka z 10. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu MOV