Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu názvy britské ostrovy, veľkomoravský štát, uhorský štát? Správne sa má písať niekoľkokilometrový úsek, niekoľko stokilometrový úsek?

Heslá:

Britské ostrovy, veľkomoravský štát, uhorský štát, niekoľkokilometrový, niekoľkostokilometrový

Odpoveď:

 

O pravopise zložených prídavných mien sa dočítate v databáze elektronickej poradne po zadaní hesla zložené prídavné mená.

Názvy veľkomoravský štát, uhorský štát sa píšu s malým začiatočným písmenom. Názov Britské ostrovy v tejto podobe zachytávajú Pravidlá slovenského pravopisu (2000).

Zložené prídavné mená niekoľkokilometrový, niekoľkostokilometrový sa píšu v uvedenej podobe.

Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 12. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Britské ostrovy