Otázka:

Ako sa spisovne nazýva výrobok pre bábätká, ktorý sa predáva pod názvom hryzátko, hryzadlo alebo hryzačka?

Heslá:

hryzačka, hryzadlo, hryzadielko, hryzátko

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sa ako pomenovanie detskej hračky na hryzenie uvádza iba slovo hryzačka. V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písmená h – l, 2011) sa okrem hryzačky uvádzajú aj ďalšie spisovné pomenovania detskej hračky hryzadlohryzadielko. Slovo hryzátko nezodpovedá spisovnej slovenčine, ide o bohemizmus.


Otázka z 12. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hryzačka