Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Shumpeter? Správne je Shumpetera alebo Shumpetra?

Heslá:

Shumpeter, Schumpeter

Odpoveď:

Nenapísali ste nám, či ide o cudzie priezvisko a ako sa vyslovuje, čo hrá dôležitú úlohu aj pri skloňovaní. Ak sa priezvisko Shumpeter vyslovuje [šumpeter], odporúčame Vám skloňovať ho podľa vzoru chlap so zachovávaním e, t. j. bez Shumpetera – k Shumpeterovi – o Shumpeterovi – so Shumpeterom. Ak ide o priezvisko nášho občana, treba prihliadať aj na rodinný úzus, t. j. ako sa toto priezvisko skloňuje v jeho rodine a či ženy v rodine používajú priezvisko Shumpeterová alebo Shumpetrová (v druhom prípade by sa aj mužské priezvisko Shumpeter podľa rodinného úzu zrejme skloňovalo s vynechávaním e).

            Ak má priezvisko anglickú výslovnosť [šampítә], môže sa skloňovať s vynechávaním e, t. j. bez Shumpetra [šampítra] – k Shumpetrovi [šampítrovi] – o Shumpetrovi [šampítrovi] – so Shumpetrom [šampítrom].

            Dodávame, že podobný tvar priezviska – Schumpeter –, ktorého nositeľom bol významný rakúsky a americký ekonóm narodený na Morave Joseph Alois Schumpeter sa v slovenských textoch skloňuje so zachovávaním samohlásky e.


Otázka z 12. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Shumpeter