Otázka:

Správny je iba názov obce Lehôtka pod Brehmi alebo možno používať aj starší názov Lehôtka pod Brehy?

Heslá:

Lehôtka pod Brehmi, názvy obcí

Odpoveď:

V oficiálnom jazykovom prejave (napr. v dokumentoch, v úradnom styku, v odbornej literatúre či v médiách) treba používať platnú oficiálnu podobu názvu Lehôtka pod Brehmi, ktorá sa uvádza aj v zozname obcív Pravidlách slovenského pravopisu, 2000 (v elektronickej podobe ich nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk). Staršiu podobu názvu Lehôtka pod Brehy by bolo možnépoužiť napríklad v beletristických žánroch (v memoároch a pod.) na dokreslenie miestneho koloritu. Dodávame, že podoba Lehôtka pod Brehy sa používala ako oficiálny názov v rokoch 1948 – 1973, predtým (1927 – 1948) to bola Lehotka pod Brehy.


Otázka z 12. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lehôtka pod Brehmi