Otázka:

Píše sa čiarka medzi pododsekmi, odsekmi či paragrafmi v presnom uvádzaní častí zákona?

Heslá:

zákon, paragraf, článok, odsek

Odpoveď:

Pri presnom uvádzaní častí zákona (pododsekov, odsekov, paragrafov, článkov) sa medzi jednotlivé údaje čiarky nedávajú, napr. podľa § 12 ods. 7 písm. k) zákona NR SR... 


Otázka z 26. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zákon
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku