Otázka:

Chápem, že prechyľovanie ženských priezvisk je potrebné kvôli skloňovaniu. Ale prečo treba prechyľovať už v 1. páde?

Heslá:

prechyľovanie, nominatív cudzích ženských priezvisk

Odpoveď:

Cudzie ženské priezviská netreba v nominatíve vždy prechyľovať. Väčšinou sa neprechyľujú práve v textoch, kde sa používajú iba v nominatíve, ako napr. mená umelkýň na plagátoch alebo mená autoriek v citáciách a bibliografických údajoch, ktoré sa uvádzajú v takej podobe ako v publikáciách, na ktoré sa odkazuje. Ak však potrebujeme cudzie ženské priezviská použiť v nepriamych pádoch, pre slovenčinu je prirodzené ich skloňovať (rovnako ako sa skloňujú aj cudzie mužské priezviská, napr. s prezidentom Obamom, výkon Usaina Bolta). Aby sa dali cudzie ženské priezviská skloňovať, treba ich prechyľovať (Obama → Michelle Obamová → s Michelle Obamovou).

           


Otázka z 11. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 18 odpovedí k heslu prechyľovanie