Otázka:

Je správna formulácia "budem sa sústrediť na prípravu" ?

Heslá:

sústrediť sa, sústreďovať sa

Odpoveď:

Vyjadrovanie budúceho času tvarom budem sa sústrediť nie je gramaticky správne.

Budúci čas dokonavého slovesa sústrediť sa má v 1. osobe jednotného čísla tvarysústredím sa a budem sa sústreďovať, t. j. na budúci rok sa sústredím na prípravu alebo na budúci rok sa budem sústreďovať na prípravu.Na porovnanie aktuálny dej v prítomnom čase sa vyjadruje tvarmi nedokonavého slovesa, čiže slovesom sústreďovať sa – sústreďujem sa, t. j. teraz sa sústreďujem na prípravu. 

Viac si o tejto problematike môžete prečítať v elektronickej poradni, keď si zadáte do vyhľadávača heslo sústrediť sa.


Otázka z 11. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu sústrediť sa