Otázka:

Je výraz vojsť do módy nesprávny, keďže v slovníku sa uvádza iba prísť do módy?

Heslá:

prísť do módy, vojsť do módy

Odpoveď:

 

 

Skutočnosť, že sa niečo stane módnym, sa v slovenčine vyjadruje zvratom prísť do módy (porov. 8. význam slovesa prísť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk). Ide o ustálené spojenie, ktoré sa používa v tejto podobe. Slovesom vojsť sa vyjadruje význam „vstúpiť“ v iných ustálených spojeniach (vojsť do platnosti, vojsť do života) či frazeologizmoch (vojsť do dejín, do histórie). Spojenie vojsť do módy nemožno považovať za nesprávne, skôr za nezvyčajné.


Otázka z 11. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prísť do módy