Otázka:

Mám písať batat alebo bataty?

Heslá:

bataty, povojník batatový, batata

Odpoveď:

Slovo batat vo význame „sladký zemiak“ sa uvádza v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka, v nominatíve množného čísla má tvar bataty. Názov tropickej rastliny, ktorá má odborné pomenovanie povojník batatový, je batata.


Otázka z 18. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bataty