Otázka:

Aké -i/-y sa má doplniť v slovách bl_štek a bl_šťavé?.

Heslá:

blyšťať, blyšťek, blyšťavý

Odpoveď:

 

 

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003). V slovách blyštek blyšťavý sa píše tvrdé y, keďže sú odvodené od slovesa blyšťať (porov. citované príručky).


Otázka z 10. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu blyšťať