Otázka:

Aký je pôvod slova "flok" z výrazu "nemať ani floka"?

Heslá:

floka, floky, nemať ani floka

Odpoveď:

Slovo flok nie je súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny a spojenie nemať ani floka nie je slovenské, pochádza z českého nemít ani floka. Slovníku nespisovné češtiny (2009) sa uvádza výraz flok ako nespisovné slovo nemeckého pôvodu (z nemeckého Pflock – kolík). V obecnej češtine sa slovom flok nazýva obuvnícky kolík, kotviaci kolík cirkusových stanov, pešiak na šachovnici aj drobná minca. V slovníku sa uvádza ako samostatné heslo aj slovo floky ako výraz pre peniaze v argote. Českí etymológovia predpokladajú, že slovo flok v tomto význame pochádza z názvu nejakej drobnej mince zo začiatku 15. storočia.

            V slovenčine sa v rovnakom význame používajú spojenia ako nemať ani groša, nemať ani päták, nemať ani halier(a), ako aj expresívny hovorový výraz nemať ani fuka.


Otázka z 10. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu floka