Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú podstatné mená večera a cvikla?

Heslá:

večera, cvikla

Odpoveď:

Slovo večera je síce podstatné meno ženského rodu zakončené na -ra (t. j. pred samohláskou je obojaká spoluhláska r), ale skloňuje sa pravidelne podľa vzoru ulica, t. j. bez večere – o večeri – dve večere – bez dvoch večerí. Vysvetlenie treba hľadať zrejme v starších podobách slova večera v slovanských jazykoch, z ktorých sa vyvinul aj ruský výraz véčerja a český večeře, oba s mäkkým zakončením kmeňa.

Podstatné meno cvikla sa skloňuje pravidelne podľa vzoru žena (bez cvikly – o cvikle – dve cvikly – bez dvoch cvikiel). Súhrnné informácie o skloňovaní podstatných mien sa uvádzajú v Morfológii slovenského jazyka, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk


Otázka z 10. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu večera