Otázka:

Prosím o vysvetlenie významu slova radikálny vo výroku pravda je vec radikálna.

Heslá:

radikálny

Odpoveď:

V slovenských lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk sa pri prídavnom mene radikálny uvádzajú významy ako „usilujúci sa o prenikavé a rýchle zmeny od základu; súvisiaci s takým smerom, postojom, postupom“ a „robený od základu, rýchlo, rázne, dôsledne a energicky“. Tieto významy sa dotvárajú v rozličných slovných spojeniach. Prídavné meno radikálny sa používa najčastejšie v spojeniach ako radikálny postoj, radikálne názory a radikálna zmena (rýchla, zásadná), radikálne riešenie (dôsledné a nekompromisné), radikálne opatrenia (krajné), radikálna liečba (operáciou). Pri výroku pravda je vec radikálna bez širšieho kontextu nemožno určiť presný význam prídavného mena radikálny. Predpokladáme však, že ide o významy ako „zásadný, nekompromisný“.


Otázka z 10. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu radikálny