Otázka:

Ako je správne: hipisák, alebo hippisák, hipík, hippík, hipies alebo hippies?

Heslá:

hippie, hippies, hipík, hipisák

Odpoveď:

V Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je sprístupnený aj medzi lexikografickými príručkami na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, sa uvádza ako spisovný výraz iba slovo hippie. Ide o nesklonné životné podstatné meno mužského rodu. Na vyjadrenie množného čísla sa používa tvar hippies.

            Výrazy hipík hipisák sú spracované v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. h – l, 2011), ktorý zatiaľ nie je sprístupnený v elektronickej podobe. Tieto výrazy sa hodnotia ako nespisovné, slangové.

           


Otázka z 10. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hippie