Otázka:

Ako sa píše: dysbalancia alebo disbalancia?

Heslá:

dysbalancia

Odpoveď:

Veľký slovník cudzích slov (2008) uvádza výraz, ktorým sa pomenúvajú nežiaduce, prípadne chorobné zmeny, rozkolísanosť normálneho stavu, v podobe dysbalancia.


Otázka z 08. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dysbalancia