Otázka:

Na hlavičkovom papieri používam spojenie Zuzana Mladá, advokátka. Slovo advokátka mám písať s malým a alebo s veľkým A?

Heslá:

advokátka, prezident

Odpoveď:

Pomenovania povolaní, pracovných zaradení či funkcií sú všeobecné podstatné mená, ktoré sa píšu s malým začiatočným písmenom (s malým začiatočným písmenom sa píše aj názov funkcie prezident Slovenskej republiky).  Aj v spojení Zuzana Mladá, advokátka treba písať slovo advokátka s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 07. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu advokátka