Otázka:

Sú tieto vety napísané správne? Na ihrisku boli samí chlapci. Sami sa priznali. Na ihrisku boli sami.

Heslá:

sami, samy

Odpoveď:

Vety Na ihrisku boli samí chlapci. – Sami sa priznali. – Na ihrisku boli sami. – sú napísané správne, ak sa aj v druhej a tretej vete hovorí o chlapcoch, t. j. príslušný tvar zámena sám sa používa v spojení so životným podstatným menom mužského rodu (chlapec sa sám priznal – v nominatíve množného čísla chlapci sa sami priznali, resp. sami sa priznali; a takisto na ihrisku boli [chlapci] sami). V prvej vete sa nepoužilo zámeno sám, ale príslušný tvar zámena samý (porov. samý chlapec – samí chlapci).

Podrobnejšie vysvetlenie používania zámen sám (sami, samy) samý (samí, samé) nájdete v našej elektronickej jazykovej poradni SME, keď si do vyhľadávača zadáte slová sami, samy alebo samé.


Otázka z 07. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sami