Otázka:

Kedy používame prídavné meno "právny" a kedy "právnický"? Napr. právne rady alebo právnické rady?

Heslá:

právny, právnický

Odpoveď:

Prídavné meno právny je odvodené od slova právo. Používa sa napr. v spojeniach právna norma, právny poriadok, právny predpis, právny štát, právny zástupca. Prídavné meno právnický súvisí  s právnikmi, ale aj s právnictvom, čiže so súhrnom náuk týkajúcich sa práva, napr. právnická fakulta, právnický slovník, právnické vzdelanie, právnická profesia, právnický ples. Pre významovú prepojenosť si obe prídavné mená vo viacerých slovných spojeniach konkurujú, porov. právna/právnická kancelária, právna/právnická firma, právne/právnické služby. Prídavné meno právny sa ustálene používa v slovnom spojení právny spor a charakter termínu má výraz právnická osoba. V spojení so slovami rada, poradňa, poradenstvo sa používajú obe prídavné mená: právna/právnická rada, právna/právnická poradňa, právne/právnické poradenstvo.


Otázka z 06. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu právny