Otázka:

Ako znie slovo imidž v genitíve jednotného čísla?

Heslá:

imidž

Odpoveď:

Slovo imidž má v genitíve (2. páde) jednotného čísla dvojtvar – imidža aj imidžu. Pádové prípony genitívu jednotného čísla sa pri podstatných menách uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 15. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu imidž