Otázka:

Ako sa skloňujú slová syntax a morfosyntax? Je veta "Tieto deti často vykazujú slabé výkony v morfosyntaxi" správna?

Heslá:

syntax, morfosyntax

Odpoveď:

Cudzie podstatné meno syntax aj zložené podstatné meno morfosyntax sú v slovenčine ženského rodu a skloňujú sa podľa vzoru dlaň. V lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu -i, čiže v syntaxi, v morfosyntaxi. Veta Tieto deti často vykazujú slabé výkony v morfosyntaxi zodpovedá slovenskej gramatike.


Otázka z 05. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu syntax