Otázka:

Používa sa ešte výraz bezhanebný?

Heslá:

bezhanebný, nehanebný, hanebný

Odpoveď:

Prídavné meno bezhanebný sa v súčasných ani starších slovenských slovníkoch neuvádza, vo význame „konajúci, vykonaný bez akejkoľvek hanby, bez psychických alebo morálnych zábran“ máme v slovenčine prídavné mená nehanebný alebo hanebný.


Otázka z 14. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bezhanebný