Otázka:

Je slovo každopádne spisovné?

Heslá:

každopádne, v každom prípade, naisto, určite

Odpoveď:

Príslovka každopádne sa v poslednom vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka hodnotí ako zastaraná, namiesto nej odporúčame uprednostniť spojenie v každom prípade alebo synonymné príslovky naisto, určite ap.


Otázka z 23. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu každopádne