Otázka:

Je správny výraz mejlovať?

Heslá:

e-mail, e-mailovať, email, emailovať, mejl, mejlovať

Odpoveď:

Slovo mail a sloveso mailovať sa používajú aj v podobách e-mail, e-mailovať, email, emailovať, mejl, mejlovať.


Otázka z 23. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu e-mail