Otázka:

Ako možno preložiť spojenie komunikační sdělení do slovenčiny?

Heslá:

sdělení, oznámenie, oznam, informácia, komunikačný

Odpoveď:

České slovné spojenie komunikační sdělení možno do slovenčiny preložiť ako komunikačné oznámenie, komunikačný oznam, komunikačná informácia.


Otázka z 23. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sdělení