Otázka:

Čo znamená výraz delilka?

Heslá:

delilka, násobilka

Odpoveď:

Slovo delilka vzniklo ako príležitostné slovo analogickým slovotvorným postupom ako slovo násobilka a vo význame „súhrn podielov celých čísel“ ho z jazykového hľadiska na používanie v školskej praxi (pre žiakov nižšieho stupňa) nemožno vylúčiť.


Otázka z 18. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu delilka