Otázka:

Sú spojenia deň za dňom alebo lyžička za lyžičkou správne?

Heslá:

deň za dňom, lyžička za lyžičkou, jeden za druhým

Odpoveď:

Spojenia deň za dňom, lyžička za lyžičkou sú správne, uvádzajú sa aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri predložke za s vysvetlením, že sa často používajú v konštrukciách s opakovaným podstatným menom, napr. deň za dňom, padal strom za stromom, jeden za druhým.


Otázka z 18. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu deň za dňom