Otázka:

Môžem používať v slovenčine výraz cyberpriestor?

Heslá:

cyberpriestor, kyberpriestor

Odpoveď:

Slovo cyberpriestor (z angl. cyberspace) vo význame „virtuálny, internetový priestor“ sa v slovenských slovníkoch zatiaľ neuvádza. Podľa dokladov z internetu sa častejšie používa v zdomácnenej podobe kyberpriestor, ktorú Vám odporúčame uprednostniť. Slovo kyberpriestor je podstatné meno mužského rodu a skloňuje sa pravidelne podľa vzoru dub.


Otázka z 30. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cyberpriestor