Otázka:

Farebný rozlišovač na kľúče má aj malý papierik, na ktorý sa napíše napr. schránka, garáž atď. Predavač mi povedal, že sa to volá popiska. Je to spisovné slovo?

Heslá:

popiska, štítok, rozlišovač

Odpoveď:

Slovo popiska nie je súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny a nenájdete ho ani v lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Malý papierik na vpísanie údajov, ktorý sa upevňuje na rôzne predmety, sa nazýva štítok. Plastové výrobky, ktoré nám umožňujú farebne odlíšiť jednotlivé kľúče, sa nazývajú rozlišovače kľúčov alebo rozlišovače na kľúče. Podstatné meno rozlišovač sa síce tiež neuvádza v slovenských slovníkoch, ale ide o správne utvorené pomenovanie veci slúžiacej na rozlišovanie (rozlišovať → rozlišovač). Rozlišovač vybavený  štítkom možno nazvať rozlišovač (na kľúče) so štítkom.


Otázka z 05. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu popiska