Otázka:

Slabika -ni sa v slove v júni číta tvrdo alebo mäkko?

Heslá:

jún

Odpoveď:

Výslovnosť slabiky ni v tvare lokálu podstatného mena júnv júni – je tvrdá.


Otázka z 17. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jún