Otázka:

Ako sa v slovenčine nazýva stredoveká islamská škola či stredná alebo vysoká škola v islamskom prostredí?

Heslá:

madrasa, islamská škola

Odpoveď:

Vo významoch „1. stredoveká islamská škola“ a „2. stredná alebo vysoká škola (univerzita) v islamskom prostredí“ sa vo Veľkom slovníku cudzích slov a v Malej slovenskej encyklopédii Beliana uvádza podoba madrasa (nominatív plurálu madrasy).


Otázka z 27. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu madrasa