Otázka:

Akú podobu má slovo konsekutívny v spojení s výrazom tlmočenie?

Heslá:

konsekutívny, konsekutívne tlmočenie

Odpoveď:

Prídavné meno konsekutívny vo význame „bezprostredne nasledujúci, konaný, vykonávaný“ má v spojení konsekutívne tlmočenie uvedenú podobu.


Otázka z 27. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu konsekutívny