Otázka:

Ak píšem učebnicový text, ktorého súčasťou sú pracovné postupy, ktorá osoba sa v takomto prípade používa?

Heslá:

opis pracovného postupu

Odpoveď:

Pri opise pracovných postupov v učebnici Vám odporúčame používať rozkazovací spôsob v druhej osobe množného čísla, t. j. pripravte roztok glukózy, resp. oznamovací spôsob v prvej osobe množného čísla budúceho času, t. j. pripravíme roztok glukózy. Odporúčame Vám vyhýbať sa podľa možnosti pasívnym konštrukciám typu pripraví sa roztok alebo roztok bol pripravený.


Otázka z 05. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opis pracovného postupu