Otázka:

Je správne slovo treková alebo trekingová obuv?

Heslá:

trekový, trekkingový, trekingový, turistický, trekingová obuv

Odpoveď:

 

V Slovníku cudzích slov (2005) sprístupnenom na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.slovnik.juls.savba.sk sa uvádzajú prídavné mená trekový a trekkingový/trekingový, ktorými sa vyjadrujú prakticky tie isté významy. V súvislosti s obuvou sa z uvedených prídavných mien používa najčastejšie spojenie trekingová obuv, ale najfrekventovanejší je ešte stále domáci výraz turistická obuv.


Otázka z 05. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trekový