Otázka:

Dobrý deň, je správne použiť slovo "treková", alebo "trekingová" obuv?

Heslá:

trekový, trekkingový, trekingový, turistický, trekingová obuv

Odpoveď:

V Slovníku cudzích slov (2005) sprístupnenom na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk sa uvádzajú prídavné mená trekový a trekkingový/trekingový, ktorými sa vyjadrujú prakticky tie isté významy. V súvislosti s obuvou sa z uvedených prídavných mien používa najčastejšie spojenie trekingová obuv, ale najfrekventovanejší je ešte stále domáci výraz turistická obuv.


Otázka z 05. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trekový